چند تا سوال درباره ی حرکت کوریولیس(coriolis effect)

تو فکر این بودم که یه پروژه در مورد حرکت کوریولیس درست کنم،امّا هر چی گشتم نتونستم هیچ منبع به درد بخوری پیدا کنم، و حالا به کمک کسانی که اطّلاعات در این زمینه دارند نیازمندم. واسه همین هم به این کمک از جانب شما نیاز دارم:

به این سوالات پاسخ دهید:

  1. حرکت کوریولیس چیست؟
  2. تأثیر آن بر روی آبی که در حال چرخیدن است چیست؟(آیا صحیح است که در نیمکره ی شمالی آب در جهت عقربه های ساعت و در نیمکره ی جنوبی برعکس آن می چرخد؟)
  3. تأثیر آن بر روی چه چیز هایی است؟
  4. کدام یک از آثار آن را در زندگی روزمرّه ی خود مشاهده می کنیم؟