فرکانس های انسانی، دلیل دوستی و دشمنی انسان ها

http://www.success.co.il/knowledge/images/Pillar8-Thought-and-Art-Vitruvian-Man-Leonardo-da-Vinci.jpg

در زندگی، روزانه می شنویم که کسی از کس دیگری طلاق گرفت، شخصی با دیگری دعوا کرد و این دعوا منجر به از دست رفتن جان شد، و نمونه های دیگری که ما به سادگی در روز از آنها می گذریم و عموما طرفین را انسان های بدی می دانیم.


اما یک سوال: آیا واقعا طرفین مقصّرند؟

در این پاورپوینت در باره ی فرکانس های انسانی، عامل اصلی اینگونه مسائل، نظریه ای که چند سال پیش توسّط یک دانشجوی چینی کشف شد.

لینک دانلود در
اینجا